شرکت بازاریابی شبکه ای تجارت وینا کران

نمایندگی انحصاری فروش محصولات Winna

قوانین و مقررات بازاریابی شبکه ای شرکت وینا

قوانین و مقررات بازاریابی شبکه ای شرکت وینا

v بازاریابی شبکه ای (چند سطحی): روشی برای فروش محصول است که در آن بازاریابان اقدام به فروش مستقیم محصولات به مصرف کننده می‌نمایند. در این نوع فروش، هر بازاریاب می تواند با معرفی بازاریاب دیگر (به عنوان زیرمجموعه خود) و ایجاد گروه فروش چند سطحی، موجب گسترش و افزایش فروش شرکت شود.

v مشاور مستقل فروش (بازاریاب): شخصی است که علاوه بر خرید محصولات شرکت و فروش مستقیم آنها به مصرف کننده، مجاز به توسعه شبکه فروش خود بوده و مبالغی را در قالب طرح درآمدی شرکت دریافت می کند.

v مصرف کننده: شخصی که در ازای پرداخت وجه و با هدف غیر تجاری (صرفاً برای مصرف خود) مبادرت به خرید محصول از مشاوران مستقل فروش شرکت می نماید.

v مشتری ترجیحی: مشتریانی که تنها قادر به خرید محصولات از وب سایت شرکت هستند و مجوز جذب و معرفی افراد دیگر را (به عنوان زیرمجموعه خود) ندارند.

v مشتری عادی: مشتریانی که برای اخذ مجوز مشاور مستقل فروش اقدام می کنند، تا زمان دریافت این مجوز، مشتری عادی تلقی می شوند. مشتریان عادی امکان استفاده از مزایای مشتری ترجیحی یا مشاور مستقل فروش را ندارند.

v خرده‌فروشی: خرید برای مصرف شخصی و یا فروش مستقیم کالا به مصرف کنندگان.

v پورسانت: مبلغی که هر فرد به تناسب میزان فروش شخصی و عملکرد افراد زیرمجموعه خود دریافت می‌کند.

v پاداش: مبلغی است که به ازای رسیدن مشاور مستقل فروش به هر یک از رده های راهبری شبکه، تنها یکبار پرداخت می شود.

v طرح درآمدی (سوددهی): برنامه شرکت برای محاسبه پورسانت و پاداش مشاوران مستقل فروش در قبال خرده فروشی، توسعه، آموزش و راهبری گروه فروش.

v رده یا رتبه: هر یک از مشاوران مستقل فروش می توانند بر اساس میزان مشخصی فروش و فعالیت ماهیانه، رده یا رتبه‌ای را در شبکه فروش کسب کنند. پورسانت و پاداش متناسب با هر یک از این رتبه ها در طرح درآمدی شرکت بیان شده است.

v حداقل خرید: حداقل میزان خرید ماهیانه توسط بازاریاب که به ازای تحقق آن، بازاریاب واجد شرایط دریافت پورسانت می شود. مقدار ریالی حداقل خرید مطابق قوانین ملی بازاریابی شبکه ای تعیین و در طرح درآمدی شرکت بیان شده است.

v امتیاز کالا: تابعی از ارزش هر محصول است که مبنای پرداخت پورسانت قرار می گیرد.

v بالاسری: معرف هر مشاور مستقل فروش، بالاسری او محسوب می شود.

v سطح: در شبکه فروش، هر مشاور مستقل فروش در سطح اول معرف خود قرار می گیرد. به همین ترتیب معرفی هر مشاور مستقل فروش جدید در ساختار درختی، سطح جدیدی را برای آن معرف ایجاد می کند.

v گروه فروش: هر مشاور مستقل فروش با اعضای زیرمجموعه اش در سطح اول معرف، یک گروه فروش را برای بالاسری خود تشکیل می دهد. به عنوان مثال فردی که دو نفر را مستقیماً به عنوان مشاور مستقل فروش به زیرمجموعه خود اضافه کرده است، دارای دو گروه فروش است.

v زیرمجموعه: تمامی اعضای گروه های فروش یک مشاور مستقل فروش.

v نسل: هر مشاور مستقل فروش که به رده ای بالاتر از طلا برسد، یک نسل از فروش را تشکیل می دهد.

v کد واحد بازرگانی: پس از تکمیل فرایند ثبت نام مشاور مستقل فروش در وب‌سایت شرکت، ضمن ثبت اطلاعات پایه وی در پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ کد منحصر بفردی به او اختصاص می یابد تا از فعالیت همزمان در چند شرکت بازاریابی شبکه ای جلوگیری شود.